Българско дружество по мануална медицина

Управителен съвет

доц. д-р Илия Тодоров, д.м – Председател

Доцент по Физикална и рехабилитационна медицина / собственик и управител на Елит Клиник – Варна / от януари 2022 – началник клиника по Физикална и рехабилитационна медицина на МБАЛ „Сърце и Мозък“.

 • Магистър по Медицина,1995 – 2001 Медицински университет – Варна специалист по Физикална и Рехабилитационна Медицина (2007) 
 • 2009 – 2010 курсове I, II and III на DGMM (Deutsche Gesellschaft fur Manuelle Medizin)
 • 2011 – 2012 национален курс по Неврална терапия
 • 2011 – 2012 национален курс по Мануална терапия
 • Доктор по Физикална и Рехабилитационна Медицина (2012).
 • Дисертация „Възможности за повлияване на функционалните нарушения на сакроилиачната става с някои физикални фактори“
 • 29,30 Авг 2016 – издаден сертификат за завършен курс по лазер терапия за напреднали от ASA, Флоренция, Италия.
 •  Издадено удостоверение за право на преподаване по лазер терапия от ASA,Флоренция, Италия
 • 2018, 2019 – сертификати за завършени магистърски курсове по
 • „Остеопатични манипулативни техники“ и „Висцерална остеопатия“от DSMM (Датско дружество по Мануална Медицина). Преподавател– Michael Kuchera, DO, USA.
 • 2018 – диплома за магистратура по Здравен Мениджмънт, УНСС, София, България
 • от 2016 – Декември 2019 доцент, ръководител учебен сектор по
 • „Физиотерапия и Рехабилитация“ към Медицински университет –Варна
 •  и началник клиника по Физикална и Рехабилитационна медицина към УМБАЛ „Света Марина“ – Варна.
 • От 2023 гост – лектор в Медицински университет – Пловдив.
 • Лекционен курс по Физикална и рехабилитационна медицина за студенти специалност „Медицина“.

От 2006 избран за секретар на БДММ (Българско дружество по Мануална медицина)

От 2007 ежегодно участва като делегат на България в годишнитеасамблеи и конференции на
FIMM (Fédération Internationale de Médecine Manuelle).

От 2012 до 2018 участва като преподавател в курсове по Мануална медицина провеждани в Истанбул и Анкара, Турция. Общо над 20 проведени курса.

От Юни 2015 член на ESSOMM (European Scientific Society of Manual Medicine)

От 2017 избран за Председател на борда по обучение на FIMM

От 2018 избран за Председател на БДММ

Участвал като медицински консултант в няколко проекта за здравни заведения, сред които на Болница за специализирана

рехабилитация на атлети (2018) и Специализирана болница заРехабилитация и продължителна грижа за възрастни хора (2015)

От Фев 2019 участва като международен лектор и преподавател по практика с лазери за ASA, Италия (производител на медицински лазери).
Участия като преподавател в Сеул, Южна Корея (2019) и Банкок, Тайланд (2019), Лондон (2022), Братислава (2022),

Брисбейн (2023), Мелбърн (2023).

Монография: “Синдромът на „замръзналото“ рамо – особености и

съвременен терапевтичен подход“ (2014)

46 научни статии публикувани в медицински списания

Член на управителния комитет по проучването Bayer SPINART 12800

Мануална медицина, Клинична физикална медицина, Инжекционна терапия, Лазер терапия, Травматология, Спортна медицина,Неврология.

 ilkotodorov@gmail.com

 0898 654365

Управителен съвет

д-р Димитър Янков Генов – секретар

dr.genov@mail.bg        0888 934662

Д-р Димитър Генов завършва медицина през 1989 г. в Медицински Университет, гр. Варна.
Специалист по Неврология от 2002 г., Медицински Университет, гр. София. Специалист по мануална медицина, остеопатия, неврална терапия и спортна медицина.

Обучения в Дания,Германия и Австрия.

Владее английски, немски и руски език.

д-р Пламен Михайлов Лаков

d lakov_dr@abv.bg       0878 988320

Роден 1967г гр.Тетевен
Завършил ЕСПУ ,,П.Р.Славейков“ Трявна
МУ ,,Ст.Загора“ 1993г.
Придобита специалност по ФРМ 2000г
Курс по мануална терапия 2005г.
Понастоящем мед .управител на:
 • СБР,,Несебър“
 • СБР,,Родопи“
 • СБПЛР Полски Тръмбеш“

д-р Цветомир Янков – ковчежник

Временно изпълняващ длъжността

tsvetomiryankov00@gmail.com       0883 431566

Завършва Медицински университет – Варна през 2014г..
През 2020 година придобива специалност по физикална и рехабилитационна медицина.

Докторант е към Медицински Университет – Варна, с тема на дисертационния си труд: „Проучване на комбинираното приложение на високоенергиен лазер и мануална терапия при пациенти с функционални нарушения в торакален отдел“. Интересите са му в областта на Мануалната медицина и лазертерапията. Има завършено обучение по Cyriax Ортопедична медицина.

д-р Николай Христов Хаджиев

niki._hadjiev@mail.bg       0898 503324

Завършил МУ Пловдив 1993г
От 01. 1994 до 10. 1995 работил в санаториален комплекс Павел Баня , Физикална терапия и рехабилитация.
От 10.1995 до 05.2000г работил в отделение по физиотерапия кьм МБАЛ Казанльк.
От 06.2000 до сега на частна практика.
Мануална терапия практикува от 1998г.
Работил в Аrcus Sportklinik Pforzheim и MVZ Bernburg Германия.