Българско дружество по мануална медицина

За нас

Международната асоциация по Мануална / Мускулоскелетна медицина (FIMM) е основана на конгрес в Лондон през 1965 г. Първоначално всеки следващ конгрес е бил през интервал от 3 години. Постепенно FIMM се утвърждава като политическа организация, обединяваща лекарските дружества по Мануална медицина от цял свят. Всяко дружество се представлява от двама делегати, оторизирани да участват в дискусии и вземане на решения от останалите членове. В ръководните структури на FIMM през годините вземат участие едни от най-успешните специалисти в тази област. Развитието на българската Мануална медицина започва през 1971 г. в Прага, където в рамките на две години се провеждат първите курсове по мануална терапия за лекари от България – проф. Гачева, доц. Краев, доц. Белчев, доц. Мълчанова, д-р Тошева и др. През 1976 г. в София започват и първите курсове на наша територия с преподаватели споменатите по-горе колеги. През 1984 г. към Дружеството по физикална терапия и рехабилитация се основава секция по мануална терапия, като за първи нейн председател е избран доц. Краев. Същата секция е  асоциирана към FIMM през 1986 г. и представена от проф. Гачева и доц. Т. Тодоров. През 1987 г., 1989 г. и 1994 г. са защитени първите в България дисертации по мануална медицина от съответно доц. Мълчанова, доц. Тодоров и доц. Алексиев. През 1993 г. доц. Т. Тодоров провежда обучителен курс по мануална медицина в Италия. През 2000 г. е организиран Българо – швейцарски симпозиум по мануална терапия в курортен комплекс „Златни пясъци“. През 2001 г. в Павел Баня, с любезното съдействие на д-р Георги Гечев, е основано Българско дружество по мануална медицина (БДММ) с председател доц. Т. Тодоров. През 2003 г. БДММ става пълноправен член на FIMM на конгреса в Монтрьо – Швейцария. Първите делегати на България във FIMM са доц. Т. Тодоров и доц. Краев. От 2017 г. за председател на борда по обучение на ФИММ е избран доц. И. Тодоров. През 2018 г. същия е избран и за вицепрезидент на ФИММ. ц. И. Тодоров е в основата на проекта по обучение, целящуеднакваване на критериите по които се провеждат обучителните курсове на отделните дружества със стандарта по обучение на    ФИММ. За годините 2016-2022 този проект е с главен приоритет за организацията ФИММ. През 2018 г. доц. И. Тодоров е избран за председател на БДММ.